Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce o práci učitele autoškoly

Každý, kdo má zájem učit v autoškole, se musí podrobit přípravě v autoškole, která je předepsána zákonem č. 247/2000 Sb., protože věřte, že k učení je potřeba trochu víc než jen umět ovládat auto.

Je nutné se rozhodnout, o jaké profesní osvědčení budete žádat:

POT – profesní osvědčení omezené jen pro výuku teorie (s tímto profesním osvědčením můžete připravovat žáky v autoškole teoreticky v učebně) – 140 hodin výuky a výcviku

POP – profesní osvědčení omezené jen pro praktický výcvik (s tímto profesním osvědčením můžete žáky připravovat prakticky ve vozidle) – 140 hodin výuky a výcviku

POÚ – profesní osvědčení úplné (s tímto profesním osvědčením můžete vyučovat teorii i připravovat žáky prakticky) – 230 hodin výuky a výcviku

Kurz se zahajuje teoretickými přednáškami, kde získáte potřebné informace o zákonech a vyhláškách, se kterými se budete jako učitelé setkávat a seznámíme Vás se základy dopravní psychologie a pedagogiky.

Součástí kurzu je i důkladná praktická příprava ve vozidle, kde se již v autoškole seznámíte s druhým ovládáním pedálů a na místě učitele se budete připravovat na své budoucí povolání.

Držitele profesní osvědčení učitele smí být podle zákona č. 247/2000 Sb. jen osoba:

  • má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru
  • která dosáhla 24 let věku
  • se skladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření
  • absolvovat základní školení v rozsahu 140 hodin pro POT a POP a 230 hodin pro POÚ
  • která nemá uložen trest zákazu řízení motorových vozidel
  • které v posledních třech letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel
  • je držitelem ŘO příslušné skupiny, pro kterou hodlá provádět výcvik minimálně 3 roky

Před zahájením kurzu je každý účastník povinen složit zálohu 5000,- Kč. Kurz je možné uhradit maximálně ve třech splátkách, přičemž poslední splátka musí být uhrazena nejpozději před přihlášením na zkoušku. Délka kurzu je závislá na přípravě každého klienta. Každý musí projít dostatečnou přípravou, která trvá cca 6 měsíců. 

Cena kurzů pro skupiny ŘO A a B

POP, POT 140 hodin/cca 3 měsíce 17000,-
POÚ 230 hodin/cca 6 měsíců 22000,-