JAK SE PŘIHLÁSIT?

Abychom Vás mohli přijmout k výuce a výcviku, musíte splnit následující podmínky:

Podmínka věku
(předepisuje zákon č. 361/2000 Sb. § 83)

Skupina Věk Podmínka
Am 15 let souhlas odp. zástupce a v případě, že je žadatel mladší je nutný souhlas odp. zástupce včetně ověřeného podpisu příslušným orgánem
A1 16 let souhlas odpovědného zástupce
A2 18 let při zahájení kurzu před 18. rokem je nutný souhlas odpovědného zástupce
A 24 let lze udělit osobě již ve věku 20 let, pokud je tato osoba držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 minimálně dva roky
B 18 let při zahájení kurzu před 18. rokem je nutný souhlas odpovědného zástupce

Dle zákona č. 247/2000 Sb. § 13 smí žadatel o řidičské oprávnění zahájit výuku a výcvik už 18 měsíců před dosažení požadovaného věku, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.

 Vyplnění písemné žádosti
(náležitosti předepisuje zákon č. 247/2000 Sb. § 13)

 • žádost je rozdělena do tří částí (žadatel vyplňuje jen první část)
 • vyplňujte modrou nebo černou propiskou
 • nevyplňujte mazací propiskou – žádost se kopíruje a všechna data by se ztratila
 • vyplňujte tiskacím písmem a čitelně
 • kolonky, které se Vás netýkají, nevyplňujte a nepřeškrtávejte
 • z druhé strany žádosti se tiskne záznam o zkouškách
 • přihlášku si stáhněte ZDE

Vzor vyplnění žádosti:

Červeně vyplněná pole nejsou určena pro všechny žadatele. Vyplňují se jen za předpokladu, že již vlastníte řidičské oprávnění některé ze skupin či podskupin stanovené zákonem. Spodní část žádosti určenou žadateli vyplní odp. zástupce, pokud není žadatel plnoletý.

Žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí být nezpůsobilý k právním úkonům.

Vyplnění posudku o zdravotní způsobilosti
(náležitosti předepisuje vyhláška č. 277/2004 Sb.)

 • stáhněte si zdravotní posudek ZDE, vyplňte ho a zajděte ke svému registrujícímu lékaři pro potvrzení. Občas Vám lékař vytiskne svůj formulář, ale ten nemusí být platný.
  Dejte pozor na to, aby hlavička posudku měla přesně stejné znění, jak stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb.:
 • druh lékařské prohlídky se označuje různě, nejčastěji jako „VSTUPNÍ“
 • posouzení podle skupiny stanovuje výše uvedená vyhláška, v případě skupin řidičského oprávnění Am, A1, A2, A a B se jedná o posouzení podle skupiny 1 (nehodící škrtněte) dle vzoru:
 • lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s podmínkou. Někdy vyplňují lékaři posudek nejednoznačně což je v rozporu s vyhláškou a zkušební komisaři by mohli mít problém, proto s takovým posudkem nebudete přijati do autoškoly. 

Dejte pozor, ať lékař vyplní způsobilost s podmínkou jasně jako je např.: „čočky“, „brýle“, „čočky a brýle“ apod.
Za jednoznačné se nepovažuje např.: „oční korekce“, „způsobilý s podmínkou podle 01.01 nebo 01.02“ což jsou harmonizované kódy stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb.


 • razítko musí obsahovat pojem „praktický lékař“ (může být dopsáno lékařem, nebo doplněné druhým razítkem a potvrzeno podpisem lékaře)
 • platnost posudku se zpravidla neomezuje, ale lékař může rozhodnout o omezení na základě zjištěné postupující nemoci apod.
 • datum vydání posudku je velice důležitý, protože posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole.

S vyplněnou přihláškou a zdravotním posudkem od lékaře se dostavíte do autoškoly, kde Vás zapíšeme do kurzu a na základě dodaných formulářů nahlásíme na magistrát, abyste mohli začít s výcvikem.