Kompletní ceník / platnost od 1.1.2021

Osobní automobil

Skupina B – opravňuje řídit motorové vozidlo do 3,5 t s maximálně 9 místy k sezení včetně místa řidiče. Za toto vozidlo smí být připojen přívěsný vozík do hmotnosti 750 kg. Řidič smí řídit i motocykl s automatickou převodovkou do 125 ccm a maximálně 11 KW výkonu.

 

 ZÁKLADNÍ VÝCVIK

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Základní kurz (cca 5 měsíců) 20000,- Kč Základní kurz (cca 5 měsíců) 21000,- Kč
Standardní kurz (cca 3 měsíce) 22500,- Kč Standardní kurz (cca 2 měsíce) 24500,- Kč
Intenzivní kurz (cca 1 měsíc) 25000,- Kč Intenzivní kurz (cca 1 měsíc) 27000,- Kč
Individuální kurz 40000,- Kč Individuální kurz 40000,- Kč

 

DOPLŇOVACÍ VÝCVIK

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
1 vyučovací hodina 650,- 1 vyučovací hodina 700,- Kč

 

KONDIČNÍ JÍZDY

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
1 vyučovací hodina 600,- 1 vyučovací hodina 700,- Kč
Skútr kurz (cena za kurz 150 min.) - pro držitele řidičského oprávnění sk. B 2500,- Kč

 

PŘÍPRAVA NA VRÁCENÍ ŘP sk. B

Zkouška + 2 vyučovací hodiny praktické jízdy 12000,- Kč
1 vyučovací hodina praktické jízdy 550,- Kč

 

Ke každému základnímu kurzu klient obdrží výukové materiály ZDARMA.


Motocykl

Skupina A, podskupiny Am, A1, A2. Dle zákona je minimální počet stanoven na 13 lekcí (tj. 13 x 45 min.).

 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

Skupina A (bez omezení) 20000,- Kč
Skupina A1, Am 20000,- Kč
Skupina A2 20000,- Kč

 

DOPLŇOVACÍ VÝCVIK

1 vyučovací hodina (cvičiště nebo tandem) 600,- Kč
1 vyučovací hodina (doprovod) 900,- Kč

 

SANKCE A POKUTY

Tato položka je důležitá k zajištění odpovědnosti ze strany klienta vůči autoškole. Uvědomte si prosím, že pokud nepřijdete na předem dohodnutou schůzku, tak učitel Vaši absenci již nijak nenahradí. Proto dbejte na to, abyste se z jízd omlouvali minimálně 24 hodin před dohodnutou schůzkou. Sankce musí být zaplacena nejpozději před další domluvenou jízdou.

 

Pozdě zrušená jízda (méně jak 24 hodin před zahájením jízdy) 500,-/vyučovací hod.
Pozdě zrušená kondiční jízda (méně jak 24 hodin před zahájením jízdy) Jízda propadá
Pozdě zrušená hodina teorie 150,-/přednáška
Pozdě zrušená hodina (omluvená jen s potvrzením od lékaře) Bez sankce
Absence na potvrzené zkoušce 1000,- Kč

ZKOUŠKY

Tyto poplatky se řídí zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a nejsou zahrnuty do ceny kurzů. Doklad o zaplaceném správním poplatku se předkládá u zkoušky.

SPRÁVNÍ POPLATKY ÚŘADU

První zkouška (teoretická + praktická) 700,- Kč
Opakovaná teoretická zkouška 100,- Kč
Opakovaná praktická zkouška 400,- Kč

 

POPLATKY AUTOŠKOLE

První zkouška (teoretická + praktická) 0,- Kč
První opakovaná zkouška 500,- Kč
Další opakovaná zkouška 700,- Kč

 

Všechny ceny jsou konečné. Základní řidičské kurzy je možné platit na dvě splátky bez navýšení. Na tři a čtyři splátky s navýšením celkové ceny o 10 %. Bližší informace obdržíte v kanceláři autoškoly.